torsdag 8 mars 2018

Lite om värdegrundsarbete på våra förskolor

Planen mot kränkande behandling och diskriminering är klar och ska inom de närmsta dagarna delas ut till avdelningarna.

Här nedan följer ett exempel från en av våra avdelningar hur det främjande arbetet med värdegrund kan se ut:
På en av avdelningarna på Nektarinen/Fröbel hänger denna information i tamburen. Tanken är att avdelningen varje månad skriver en kort notis om hur värdegrundsarbetet fortskrider. Avdelningen har valt ett projekt som de kallar för "Tillsammans upptäcker vi världen".


Främjande arbete: Här nedan ser vi en bild från ett tillfälle då avdelningen arbetar med projektet "Tillsammans upptäcker vi världen". Genom att titta på varandras händer (som i detta fall symboliserar människor) ser vi våra likheter och olikheter. Vi ser stora händer, små händer, ljusa och mörka händer, korta & långa naglar, ringar på fingrarna o.s.v.  Genom projektet involveras barngruppen i värdegrundsarbetet och vi främjar en miljö där olikheter är lika självklara som likheter.

Om någon av er vårdnadshavare önskar läsa planen mot kränkande behandling och diskriminering, säg till  era pedagoger på avdelningen så skriver vi ut ett exemplar till er. Trygghetsgruppen tar gärna emot synpunkter vad det gäller planen, prata med era pedagoger. På varje avdelning finns en representant för trygghetsgruppen.

Trygghetsgruppen genom Sari

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar