måndag 12 februari 2018

Trygghetsgruppens första möte denna termin

Idag har trygghetsgruppen gjort en plan för hur det praktiska arbetet med värdegrund ska bedrivas på  Fröbelgården & Nektarinen.
Här är vi just nu: skrivandet av den nya handlingsplanen mot kränkande behandling och diskriminering  kommer snart att gå in i nästa skede,  ett utkast är färdigt och det behövs endast göras några  justeringar. Planen kommer att vara färdigskriven i mars.  Därefter börjar arbetet med att planen ska tas i bruk på avdelningarna.
Här kommer de frågorna som är mest intressanta: Hur ska planen användas? Hur visualiserar vi den för barn och vårdnadshavare? Hur får vi barn och vårdnadshavare delaktiga i arbetet med planen mot kränkande behandling och diskriminering? Hur ska vi introducera den för barnen och vårdnadshavarna? Fortsättning följer.........

Med vänliga hälsningar
Trygghetsgruppen på Fröbelgården & Nektarienen

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar