måndag 12 oktober 2015

Språk

Hej!
Sen vi bloggade sist har vi pedagoger varit på två stycken planeringsdagar.
En av dagarna bjöd på en föreläsning som handlade om "Positiva Pedagoger" och den bjöd på mycket skratt och många tankar...


Den andra planeringsdagen tillbringande vi i Sandvik, där vi också fick en givande dag med många diskussioner.

Vi jobbar hela tiden med språket i fokus, och vi har börjat med "Veckans sång" och "Veckans ramsa",
Texterna till dessa finns uppkopierade och hänger i hallen, så varsågoda att ta ett exemplar :)Vi läser även mycket böcker och sagor för barnen och barnen visar intresse för att själva få spela upp sagorna för oss. Detta är jätteviktigt att uppmuntra och det stimulerar deras språkutveckling på ett positivt sätt.


Här är det några barn som spelar upp sagan om "Bockarna Bruse".

Den 30/9 var det föräldramöte på Fröbelgården, och då var Eva Almroth från elevhälsan i Norrköping där och föreläste om barn och språk...
Efter föreläsningen satt föräldrarna tillsammans i grupper och debatterade kring följande frågor:
 * Vilket utbyte har ni haft av kvällens föreläsning?
 * Hur kan ni som vårdnadshavare stödja era barn i deras språkutveckling?
 * Vad har ni som vårdnadshavare för förväntningar på förskolans arbete med språk och lärande?
 * Övriga frågor ni önska dela med andra vårdnadshavare.

Det blev många spännande och givande diskussioner och alla vårdnadshavare har fått minnesanteckningarna från mötet....Läs gärna dessa!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar