torsdag 21 mars 2013

Matematik i Marielunds förskolor


I vårt utvecklingsarbete har personal arbetat med utveckling av arbetet med matematik och efter ett långt fördjupande arbete såg denna pärm dagens ljus. Arbetsuppgifter och tips till alla som arbetar i vår verksamhet. Vi tänker oss att alla barn i Marielund på detta sätt får samma baskunskap i matematik i löpet av den tiden de går i en av våra förskolor.Posted by Picasa

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar