tisdag 26 juni 2018

Vi målar av insekter

Vi målar av insekter som vi har hittat på och tittat
En riktig rolig målar stund är då,när vi avbildar det vi ser och  känner på.

Den här gången var vi  på naturupplevelsen och såg massor av olika insekter.

Barnen målade av dem.
Vi såg hur mycket beröm de fick av sina kompisar. De var väldigt motiverade och fortsatte att göra flera.

Det här var väldigt stort för alla, även för några som inte tycker om att måla.
   

Det bästa med att måla av är att barnen får en trevlig och fin dialog.
De bearbetar det de såg och upprepar de kunskaperna som de fick av att se insekter.

De hjälper varandra med att komma ihåg, hjälper med papper och målarfärg.
Alla  fick möjligheten att göra det på sitt eget sätt.
På det här sättet så får barnen kunskaper utan att det känns betungande.

En myra
                                                                                                           En nyckelpiga                   Fantastiska målningar blev det och mycket nya kunskaper fick vi.
 Fjärilslarven 

Vi forskar om insekter

           

  Vi samlar på kunskaper om olika insekter som vi ser

Naturupplevelse i våra närmiljöer väcker olika funderingar som leder till kunskaper

  Barnen undersöker naturen, letar efter insekter och visar för varandra.

                             


Samarbete på hög nivå.

Empatin växer mer och mer.
Barnen är väldigt hjälpsamma. De hämtar burkar med luppar på och förklarar för varandra.Vi söker fakta tillsammans från internet och från faktaböcker.  
Vi får kunskaper om binaStudiebesök hos en biodlare


   
 Våra naturupplevelser ger alltid nya kunskaper. Den här gången så hamnar vi hos en biodlare som har 3 bikupor i sin trädgård. 
I varje bikupa så fanns det 40.000-50.000 bi. Roger berättade fakta om hans bi och bjöd oss på hösten att plocka äpplen. Barnen var väldigt nyfikna och förundrade.
Barnen fick möjligheten att ställa frågor till biodlaren och vi köpte nyslungade flytande honung.
  

tisdag 19 juni 2018

Vi arbetar med olika material


I vår barngrupp så arbetar vi mycket med insekter.
 Vi gör insekter på olika sätt.
Vi har målat av dem, vi har gjort dem i play do degen, vi har använt mosaik för att skapa olika insekter.
 Vid skapande stunder så samtalar vi med barnen om alla insekter som vi hittar på gårdar, i parker och inomhus.
 Samtalen brukar var väldigt intressanta.
Barnen förundras ofta över insekternas levnads sätt ,empatin och vänskapen.
Något vi märker väldigt stor utveckling att barnen blir mer nyfikna på fakta om olika insekter.
 Deras samtal blir mer naturliga och tillåtande nu. De funderar ofta tillsammans om vissa intressanta saker som har med just insekterna att göra.
 Barnen har valt att berätta sagor om sina insekter som pedagogen skrev när.
Meningen med dem är att göra små böcker med sagor och lite barn fakta.
Senare kanske använda dem till teater föreställningar.
Vi är så glada att se hur kompetenta barnen är och så mycket nyfikna och sugna på ännu mer kunskaper.

Kvalitetutvecklingsdagen den 1.juni 2018

  Den 1 juni hade vi kvalitetsutvecklingsdag.
Nektarinens och Fröbelgårdens pedagoger var tillsammans.
Vi fick en väldigt lärorik och inspirerande dag .
Vi fick prova på olika material att skapa med.
 Ute i naturen skulle vi leta efter något som vi förundrades över.
Vi fick fokusera på en sak/ ett föremål och arbeta med det i våra grupper.
 För att kunna ge era barn ännu bättre kunskaper så måste vi också regelbundet förnya våra kunskaper.

 Våra kunniga och enormt kompetenta kollegor har visat oss under dagen hur vi ska arbeta med olika material med barnen.
Vi har fått testa väldigt olika material och arbetat med dem.
  Vi lägger stor fokus på hållbar framtid.
Att använda oss av naturen och vara i våra utemiljöer hjälper oss att förstå den bättre och behandla det med respekt.


 Vi ska dela våra kunskaper med era barn i vår dagliga arbete på våra förskolor.
 Genom att använda rätt material så blir det lättare och mycket bättre att få bra resultat på skapandet.

 Vi ser framemot att arbeta på samma sätt med era barn.

tisdag 22 maj 2018

Insekter

                                   

                                       Utforskning av miljön
Vi pratar mycket om vår närmiljö och vi är ute varje dag och utforskar naturen.Barnen tittar närmare omkring sig och hittar väldigt många insekter just nu. Några insekter bor med sin familj, några bor själva. Här har barnen hittat en fjärilslarv och försöker mata den med saftiga blad. På vår gård hittade barnen flera larver idag.barnen var fascinerade över färgen och formen. Vi hade väldigt intressanta samtal kring det.

tisdag 8 maj 2018

Myror

                            
                                     Myr familjer

På avdelningen Lille Skutt så arbetar vi med tema: "Familjer".
Vi pratar mycket om olika familjer, konstellationer och dess levnadssätt. Vi undersöker och upptäcker olika kryp. Här skapar vi myror.